+1 800 245 39 25
امروز ارسال شده توسط : مدیر پیام ها 3 کلیدواژه: تجارت, مردم
ویژگی ها :
1- ایجاد و مدیریت چندین سایت بر روی یک فضای مشترک.
2-یکپارچه بودن کاربران و مدیریت.
3-تنوع محصولات شامل : سایت اطلاع رسانی، فروشگاه، رادیو اینترنتی، سیستم جمع آوری و نگهداری اخبار از خبر گزاری ها و ... .
4-ایجاد و راه اندازی نرم افزار های متنوع تلفن همراه تحت مدیریت درگاه ساز اینترنتی شامل فروش و تامین محتوای مورد نیاز.
5-سیستم جامع و متمرکز آمار سایت ها و نرم افزار ها.
تکنولوژی های مورد استفاده : ASP.NET - SqlServer - Java - Native(Mobile) and HTML5