+1 800 245 39 25
امروز ارسال شده توسط : مدیر پیام ها 3 کلیدواژه: تجارت, مردم
با استعانت از خداوند متعال این پروژه در تاریخ شهریور ساال 1394  بین نماینده گروه مهندسی فاوانیک و فروشگاه سرویس خواب نمدی منعقد گردیده است که بیش از دوسال پشتیبانی و بروز رسانی آن توسط گروه فاوانیک به انجام رسیده است  
این پروژه در فازهای مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته است و همچنان نسخه های تکمیل شده توسط گروه مهندسی فاوانیک مطابق قرارداد صورت گرفته بین کارفرما برای ایشان نصب و راه اندازی می گردد