+1 800 245 39 25
امروز ارسال شده توسط : مدیر پیام ها 3 کلیدواژه: تجارت, مردم

آموزش زبان بر اساس روش مهارتی و امکان پذیری همراه ساختن آموزش با پایدار سازی فراگیری که همزمان علاوه بر انتقال دانستنی های زبان، تمرین های کاربردی را برای این هدف ارائه می نماید کار دشواری می باشد. زیرا علاوه بر برخورداری از یک روش و الگوی آموزشی باید امکان تعامل و ارتباط با فراگیرنده را نیز فراهم سازد.

این موضوع را باید به ویژگیهای خاص زبان مورد نظر ازجهت پیچیدگی و دشواری نیز افزود. نرم افزار الحیاة نرم افزاری تعاملی برای خود آموزی زبان عربی کاربردی با تکیه بر مهارت های اصلی "گفت و شنود و خواندن و درک مطلب" بر اساس الگوی ارتباطی می باشد که توانسته است ویژگی های زیر را در خود تحقق ببخشد.

زبان عربي

از آنجا که زبان عربي به جهت ساختاري نشانه دار و اشتقاقي بودن و مذکر و مونث بودن وديگر ويژگيها نسبت به زبان فارسي پيچيدگي هاي ويژه اي دارد، آموزش آن در قالب نرم افزار کار دشواري مي باشد که نرم افزار الحياه به آن نايل گرديده است.

حجم آموزش

با توجه به نياز زبان آموزان براي فراگيري مقدار مناسب از آنچه زبان پايه و عمومي محسوب مي شود اين نرم افزار توانسته با ارائه پنج سطح براساس الگوهاي متعارف آموزش زبان و در حدود 200 ساعت آموزش را در خود جاي دهد که با توجه به استاندارد آموزش زبان عربي براي فارسي زبانان سطح قابل قبولي از واژگان، اصطلاحات، جمله هاي کاربردي، فهم متن و فهم شنيداري را فراهم آورده است.

خود آموزي

از آنجا که بسياري براي يادگيري زبان بويژه زبان عربي که دوره هاي آموزشي هدفمند آن کمتر فراهم است از نظر زمان و فرصت دچار تنگناهايي هستند، انتقال فضاي آموزشي از کلاس به محيط مورد انتخاب کاربر اعم از خانه، محل کار و غيره اين نياز علاقندان به يادگيري زبان عربي را برطرف کرده است.

روش مندي

اين نرم افزار که بر اساس الگوي آموزشي بسته صدي الحياه، توليدشده است همانند خود بسته از نظام مندي در ارائه آموزش برخوردار بوده جنبه گرد آوري و پيوست کردن مطالبي و يا سرگرمي و تفنن .. بسياري از نرم افزار هاي تجاري آموزشي زبان ديده مي شود، ندارد و کاربر با نظم منطقي و با پيوستگي محتوايي مي تواند پيشرفت گام به گام خود در عرصه يادگيري را دريابد.

جذابيت هاي ارتباطي

در اين نرم افزار کوشش شده است با استفاده از مدل چند رسانه اي متن، صوت و تصويري حداکثر زمينه ارتباط براي استفاده از محتوا که در الگوهاي آموزشي زبان از جهت رواني و فناوري آموزشي مورد اهميت است، فراهم گردد.

گستره ترکيبي

در نرم افزار الحياه کوشش شده است تا نيازهاي فراگير حتي در قالب استفاده از فرهنگ واژگان به روش قابل دسترس برطرف گردد. حجم واژگان اصطلاحات، جمله ها، تمرين ها، متن و اطلاعات عمومي اين نرم افزار را از موارد مشابه خارجي و داخلي که با آنها از نظر سطح کيفي و محتوايي فاصله بسيار دارد، متمايز مي سازد.

سهولت و آساني

با توجه به بعد خود آموزي اين نرم افزار و تلاش براي بي نياز سازي کاربر از فضاي کلاس و آموزش دهنده انساني، چرخش در اجزاي مختلف نرم افزار و استفاده از اجزاي آن به سادگي براي زبان آموز امکان پذير است.

امنيت محتوايي

به جهت امنيت محتوايي اين نرم افزار با طراحي سامانه پشتيبان کوشش شده است از دست به دست شدن محتوا و تنزل جايگاه اين کوشش بايسته جلوگيري گردد و ضروري است کاربر براي دستيابي به اهداف آموزشي آن مسير گام به گام طراحي شده در آن به همراه تکراري و تمرين پيوسته را مورد توجه قرار دهد.نرم افزار الحياه حاصل دانش، تجربه و کوشش هاي بيش از يک دهه متخصصان زبان عربي در کنار متخصصان فناوري هاي نوين رايانه اي مي باشد که علاوه بر استقلال در طراحي و توليد محتوا از نظر هدفمندي آموزش و قابليت هاي گوناگون با مشابه هاي داخلي و خارجي خود تفاوت هاي بسيار زيادي دارد و مي تواند گام بزرگي براي استفاده علاقه مندان به يادگيري زبان عربي کاربردي باشد.