+1 800 245 39 25

ایران درصدد ایجاد یک دولت الکترونیک است

محمود واعظی رییس دفتر ریاست جمهوری ایران اعلام کرد: دولت به جد دنبال دولت الکترونیک است.

واعظی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت با تاکید بر اینکه دولت به مردم بیشتر خدمات الکترونیک ارائه می‌کند تا مردم در این مدت قرنطینه بیشتر در منزل بمانند و از این طریق خدمات دریافت کنند. گفت: در دولت به جد دنبال این هستیم تا امکانات بسیار خوبی را که وزارت ارتباطات ایجاد کرده، اجرا کنیم. دستگاه هاییکه باید بیشتر به مردم خدمت دهند از طریق الکترونیکی این خدمات را ارائه می‌کنند تا مردم بیشتر در منزل بمانند.
 
واعظی با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات درباره خدمات الکترونیک و اینکه خرید الکترونیکی مردم در یکی دو ماه گذشته بسیار افزایش یافته است، گفت:  در وزارت آموزش و پرورش هم کلاس‌های مجازی با قوت در حال برگزاری است و دولت با جدیت به دنبال انجام این کار است.